Transport History

Donateurs

Door de nieuwe opzet van de Web-site en de goede keus van de naamsverandering wordt de site meer en meer bezocht en het aantal foto's is enorm toegenomen. Door de reacties die we ontvangen nu, zijn we erg enthousiast natuurlijk en dat geeft ons te weten dat we op de goede weg zijn. Een bijkomend ander probleem nu is dat de kosten hier door wel meer en meer zijn gestegen. Mijn uitgang punt is nog altijd dat er geen reclame op de foto's mogen komen,en dat wil ik zo houden. Maar daarom vragen we of er mischien liefhebbers zijn die een kleine donatie willen vrijmaken om ons te steunen.
Een donatie bestaat uit 25 euro en Uw naam,particulier of bedrijf wordt dan vermeld bij de rubriek donatie - donors.

Donation - Donors to the Website.
The new design of the Web Site ,and the proper choice of the name change,the site is increasing visited and the number of available images has increased enormousiy.
By the responses we received ,we are very excited,of course, and that gives us to know that we are on the right track.
Another problem is that the costs here have risen by as many more.
My starting point is still that there is no advertising allowed on the photos, and i want to keep it.
But that's why we ask if there enthusiasts who want to liberate a small donation to support
A donation consist of 25 euro and your name, company or individual will be listed under the heading Donation - Doners.