Transport History
 • 0-logo-2
  0-logo-2
 • 1902-2
  1902-2
 • 1928-2
  1928-2
 • 1945-2
  1945-2
 • 1946-2
  1946-2
 • 1947-2
  1947-2
 • 1948-2
  1948-2
 • 1949-2
  1949-2
 • 1951-2
  1951-2
 • 1952-2
  1952-2
 • 1953-2
  1953-2
 • 1954-2
  1954-2
 • 1955-2
  1955-2
 • Fiat_Vanhool-2
  Fiat_Vanhool-2
 • 1956-2
  1956-2
 • Fiat_Vanhool-1
  Fiat_Vanhool-1
 • Fiat_Vanhool-3
  Fiat_Vanhool-3
 • Magirus--Deutz--Jonckheere
  Magirus--Deutz--Jonckheere
 • Mercedes-Jonckheere
  Mercedes-Jonckheere


VanHool Jonckheere Carrosserie