Transport History
 • Fiat
  Fiat
 • Sammy Roggeman foto (1)
  Sammy Roggeman foto (1)
 • Smeets Kermt archief Jean Luc Dettilleux
  Smeets Kermt archief Jean Luc Dettilleux
 • Smeets Hasselt.
  Smeets Hasselt.
 • Volvo F 12
  Volvo F 12
 • MB[1]
  MB[1]
 • Archief An Van Bael.
  Archief An Van Bael.
 • MB 1
  MB 1
 • Mercedes met Patrick
  Mercedes met Patrick
 • Volvo F12 nr 3
  Volvo F12 nr 3
 • Volvo F 12
  Volvo F 12
 • Volvo F12
  Volvo F12
 • Chauffeur Ramaekers 1996
  Chauffeur Ramaekers 1996


Smeets Transport Hasselt