Transport History
 • 0 Sake Weiland foto archief 1
  0 Sake Weiland foto archief 1
 • 0 Sake Weiland foto archief 2
  0 Sake Weiland foto archief 2
 • 0 Sake Weiland foto archief 3
  0 Sake Weiland foto archief 3
 • 0 Sake Weiland foto archief 4
  0 Sake Weiland foto archief 4
 • Chauffeurs Halbe Weiland en Bauke Huitema en Broer Hessels
  Chauffeurs Halbe Weiland en Bauke Huitema en Broer Hessels
 • Neef Halbe Weiland aan het laden 2
  Neef Halbe Weiland aan het laden 2
 • Neef Halbe Weiland aan het laden 3
  Neef Halbe Weiland aan het laden 3
 • Sake Weiland foto archief 5
  Sake Weiland foto archief 5
 • Sake Weiland foto archief 6
  Sake Weiland foto archief 6
 • Sake Weiland foto archief 7
  Sake Weiland foto archief 7
 • Sake Weiland foto archief 8
  Sake Weiland foto archief 8
 • Sake Weiland foto archief 9
  Sake Weiland foto archief 9
 • Volvo 1
  Volvo 1
 • Volvo 2
  Volvo 2
 • Volvo 3
  Volvo 3
 • Volvo 4
  Volvo 4
 • Volvo 5
  Volvo 5
 • Volvo Daf van Chauffeur Jappie2
  Volvo Daf van Chauffeur Jappie2
 • Z Daf 1
  Z Daf 1
 • Z Daf 2
  Z Daf 2
 • z Parking
  z Parking
 • z4
  z4


NVB Vermeulen Bouwstoffen Leeuwarden